LỜI MỜI HỢP TÁC

LỜI MỜI HỢP TÁC

Kính gửi: Quý Khách Hàng và Quý Đối Tác. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hóa sinh dược và Thiết bị Khoa học Công nghệ (hay còn được gọi là công ty Techbio) là d...