Dây chuyền Công nghệ và thiết bị chiết tách Curcumin thô quy mô Công nghiệp

Dây chuyền Công nghệ và thiết bị chiết tách Curcumin thô từ nghệ lát khô quy mô công nghiệp, công suất 1.200kg/mẻ 

Đoàn khoa học nước ngoài đến tham quan cơ sở chiết Curcumin quy mô công nghiệp tại thôn Quang Tiến - Sóc Sơn

Chia sẻ