Dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng (dạng bột)

Máy nghiền curcumin

Máy trộn (công suất 10kg/mẻ/30 phút)

Máy trộn tang quay sản phẩm công suất lớn 100kg/mẻ/60 phút

Công nhân công ty TNHH XNH hoá sinh dượcợc và thiết bị khoa học công nghệ gia công sản xuất thực phẩm chức năng 

Chia sẻ