Dây chuyền sản xuất thực phẩm chức năng (dạng viên nang)

Máy trộn công suất 10kg/mẻ/30 phút, v= 200 vòng/phút

Máy trộn tang quay sản phẩm công suất lớn 100kg/mẻ/60 phút, v=200 vòng/phút

Máy đóng viên nang tự động ACF-50 HDSD, công suất 35.000 - 40.000 viên/giờ

Quy trình vệ sinh, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thiết bị sản xuất thực phẩm chức năng dạng viên nang (gồm: hệ thống điều hòa tổng, các thiết bị tạo bột sản phẩm đưa vào đóng viên nang, thiết bị đóng viên nang, thiết bị nén khí,...) đều được đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y Tế

Chia sẻ