Thực phẩm chức năng Tinh nghệ + Enzyme dứa BROCUMA C – B

Thực phẩm chức năng Tinh nghệ + Enzyme dứa BROCUMA C – B

- Sản phẩm được sản xuất từ 2 thành phần chính là Curcumin và Enzyme Bromelain vẫn giữ nguyên tác dụng của từng tinh chất; đồng thời có tác dụng cộng hưởng

Giới thiệu về curcumin

Giới thiệu về curcumin

Giới thiệu về curcumin - Curcumin được chiết xuất từ nghệ (Turmeric) là một thảo dược có lịch sử rất lâu đời, khoảng 4000 năm ở Ấn Độ, Trung Quốc 700 AD, Đô...

Giới thiệu về enzyme bromelain

Giới thiệu về enzyme bromelain

Bromelain là một hỗn hợp protease thiol có trong thực vật họ Bromeliaceae trong đó có cây dứa (Ananas comosus)...

Các công trình, đề tài, dự án đã triển khai, nghiên cứu và ứng dụng

Các công trình, đề tài, dự án đã triển khai, nghiên cứu và ứng dụng

Các công trình, đề tài, dự án đã triển khai, nghiên cứu và ứng dụng

Thông tin khoa học và công nghệ

Thông tin khoa học và công nghệ

Thông tin khoa học và công nghệ

Tin tức khoa học và công nghệ

Tin tức khoa học và công nghệ

Tin tức khoa học và công nghệ